Wybrane dane i wskaźniki finansowe

Pozycje (w tys. zł) 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ogółem 27 263,5 42 809,2 63 073,8 86 070,9
Zysk (strata) ze sprzedaży 981,1 1 974,9 2 891,4 4 191,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 564,4 1 552,2 2 206,3 2 855,3
Zysk (strata) brutto 529,9 1 379,9 1 956,3 2 544,7
Zysk (strata) netto 544,5 1 089,5 1 529,1 2 001,6
Aktywa obrotowe (w tym:) 6 726,5 10 379,6 13 701,2 19 457,4
- Zapasy 2 070,8 3 783,2 4 742,7 7 961,3
- Należności krótkoterminowe 4 523,3 6 161,8 8 721,6 11 319,9
Aktywa razem 8 280,7 12 032,7 21 145,0 39 239,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w tym:) 6 163,4 8 825,97 13 997,5 30 267,9
- Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 2 569,4 11 105,8
- Zobowiązania krótkoterminowe 6 156,4 8 818,9 10 993,5 18 737,8
Kapitał własny 2 117,3 3 206,8 7 147,5 8 971,9
Kapitał zakładowy 1 993,0 1 993,0 2 500,0 2 800,0
Liczba akcji (w szt.) 1 993 000 1 993 000 2 500 000 2 800 000

Rentowność na działalności operacyjnej 2,07% 3,63% 3,49% 3,32%
Rentowność netto (ROS) 1,98% 2,54% 2,42% 2,33%
Wskaźnik rotacji aktywów 3,32 3,58 2,99 2,19
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 29 34 29 28
Wskaźnik rotacji należności w dniach 59 52 46 40
Szybkość obrotu zobowiązaniami 56 53 49 43
Wskaźnik płynności bieżącej 1,10 1,18 1,25 1,0
Wskaźnik płynności szybki 0,76 0,75 0,82 0,6
Wskaźnik płynności gotówkowy 0,02 0,05 0,02 0,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,74 0,67 0,76
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2,91 2,75 1,95 3,37
ROA (rentowność aktywów) 6,6% 9,1% 7,2% 6,6%
ROE (rentowność kapitałów własnych) 25,7% 34,0% 21,4% 24,8%
EPS (zysk netto na akcję) 0,27 zł 0,55 zł 0,61 zł 0,72 zł

Wyniki finansowe (kwartalne, roczne) Bio Planet SA są ogłaszane raportami okresowymi.

Zapraszamy <b>do współpracy</b>

Zapraszamy do współpracy

Proponujemy korzystne warunki handlowe oraz wybór produktów najwyższej jakości.

Zobacz więcej Czytaj dalej
Zobacz gdzie <b>kupisz</b>

Zobacz gdzie kupisz

Nie wiesz gdzie można kupić produkty ekologiczne z naszej oferty?

Znajdź najbliższy sklep Czytaj dalej

Odwiedź serwis gotujwstylueko

Portal poświęcony propagowaniu kuchni ekologicznej - smaczne przepisy, ciekawe porady i artykuły poświęcone tematyce eko! Czytaj dalej