Żywność ekologiczna - co to jest?

Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości uzyskiwana z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. To produkty bezpieczne, bogate w substancje odżywcze, zawierające więcej witamin, minerałów i innych cennych składników niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Nie dostarczają żadnych toksycznych substancji chemicznych i są gwarantem dobrego, naturalnego smaku, pozbawionego takich dodatków, jak np. wzmacniacze smaku.

Żywność ekologiczna jest produkowana bez użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz nie jest poddawana promieniowaniu jonizującemu. To również produkty, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane.

Jakie standardy obowiązują gospodarstwa ekorolnicze?

W gospodarstwie ekologicznym prowadzona jest kontrola sposobu produkcji, a nie tylko produktu końcowego. Jakość produktów zależy zarówno od warunków środowiskowych, jak i od sposobu ich wytwarzania. W gospodarstwach takich, m.in:
  • nie stosuje się syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.), w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów wykorzystując w tym celu przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody biologiczne i agrotechniczne;
  • nie stosuje się wielohektarowych monokultur, za to prowadzi się uprawy na niewielkich poletkach, oddzielonych od siebie uprawami osłonowymi oraz barierami z drzew i krzewów dającymi schronienie naturalnym sprzymierzeńcom rolnika (ptakom i owadom zjadającym szkodniki) i poprawiających mikroklimat;
  • w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne, a nawet buduje nowe zamiast stosowanej dotychczas totalnej melioracji;
  • powszechnie stosuje się nawozy zielone, szczególnie z roślin motylkowych co w połączeniu z kompostem, obornikiem i przy udziale wapnowania pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby na prawidłowym poziomie;
  • przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z prawidłowościami biologicznymi;
  • w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się substancji czynnych takich jak antybiotyki, hormony a stosowana pasza pochodzi z własnego gospodarstwa (o znanych właściwościach);
  • zwierzęta hoduje się w tak zwanym systemie ściółkowym w efekcie powstaje obornik, a nie gnojowica.

We współczesnym świecie, aby żywność przyczyniała się do naszego zdrowia musi mieć najwyższą biologiczną wartość a takie surowce i produkty otrzymamy tylko z certyfikowanych upraw ekologicznych. Tylko żywność uprawiana metodami ekologicznymi czy uzyskiwana ze zwierząt, które były hodowane w humanitarnych warunkach i żywione również „zdrową” paszą, może nam gwarantować, że nasz organizm przyswoi potrzebne mu składniki o doskonałej jakości - służące naszemu zdrowiu.

Jak wygląda system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym?

Przedsiębiorcy wytwarzający i wprowadzający do obrotu produkty ekologiczne podlegają obowiązkowej certyfikacji i systemowi kontroli produkcji. Certyfikat zgodności wydawany jest przez upoważnioną jednostkę na okres 12 miesięcy. Jednostka taka przeprowadza kontrole, wydaje i cofa certyfikaty zgodności. Każda jednostka posiada swój własny numer identyfikacyjny.

W Polsce organem upoważniającym jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną prowadzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
logo przykładowej jednostki certyfikującej
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Jak rozpoznać produkty ekologiczne w sklepie?

Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikujących, czyli na żywność ekologiczną. Dlatego bardzo ważne było stworzenie i ujednolicenie wytycznych dotyczących znakowania tych produktów, aby ułatwić konsumentom ich rozpoznawanie. Oprócz zastosowania w oznakowaniu żywności terminów „BIO” i „EKO”, obowiązkowym oznaczeniem wyrobów wyprodukowanych metodami rolnictwa ekologicznego jest obecnie nowe wspólnotowe logo produkcji ekologicznej.
logo rolnictwa ekologicznego UE
W bezpośrednim sąsiedztwie logo powinien się znaleźć numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega dany producent oraz określenie rolnictwa. Wspólnotowe logo produkcji ekologicznej może być stosowane również w znakowaniu, prezentacji i reklamie produktów spożywczych.

Jeśli produkt posiada na etykiecie takie oznakowanie oznacza to, że producent spełnia wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym i posiada certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej oraz, że przynajmniej 95% składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, a produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi, obowiązującymi wytycznymi.

Dla kogo przeznaczona jest żywność ekologiczna?

Naturalne, ekologiczne produkty przeznaczone są dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć czy stosowaną dietę. Produkty te są dla każdego i każdy powinien przekonać się o ich dobroczynnym działaniu. Żywność ekologiczną warto podawać przede wszystkim dzieciom.

Czy żywność ekologiczna to "zdrowa żywność"?

Potocznie określenie "żywność ekologiczna" często bywa używane zamiennie z określeniem "zdrowa żywność". Jednakże podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną i odpowiednio oznakowaną, drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych i nie narzucającą żadnych określonych standardów.

Zapraszamy <b>do współpracy</b>

Zapraszamy do współpracy

Proponujemy korzystne warunki handlowe oraz wybór produktów najwyższej jakości.

Zobacz więcej Czytaj dalej
Zobacz gdzie <b>kupisz</b>

Zobacz gdzie kupisz

Nie wiesz gdzie można kupić produkty ekologiczne z naszej oferty?

Znajdź najbliższy sklep Czytaj dalej

Odwiedź serwis gotujwstylueko

Portal poświęcony propagowaniu kuchni ekologicznej - smaczne przepisy, ciekawe porady i artykuły poświęcone tematyce eko! Czytaj dalej