Capital Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Funkcję Biegłego Rewidenta Bio Planet S.A. na okres sprawozdawczy 2019 - 2020 pełni Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4206.

01-171 Warszawa
ul. Młynarska 42
tel./fax 48 225-355-036
e-mail: biuro@capitalaudyt.pl
www: capitalaudyt.pl