Capital Audyt Sp. z o.o.

Funkcję Biegłego Rewidenta Bio Planet S.A. na okres sprawozdawczy 2015 - 2019 pełni Capital Audyt Sp. z o.o. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3618.

01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11B
tel./fax 48 22 412 80 22
e-mail: biuro@capitalaudyt.pl
www: capitalaudyt.pl