Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami oraz inwestorami jest:

prezes zarządu
SYLWESTER STRUŻYNA

s.struzyna@bioplanet.pl