Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lesznie, Wilkowa Wieś 7
informuje o realizacji projektu:

„Usprawnienie współpracy z partnerami odbiorcami poprzez wdrożenie systemu B2B w obszarze sprzedażowym oraz rozliczania”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
okres realizacji: 2013 - 2014