Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wprowadzony w życie Uchwałą nr 1/2021 Zarządu Bio Planet S.A.
z dnia 15 grudnia 2021 roku.