badania laboratoryjne, atesty, certyfikaty, system jakości
KATARZYNA WRONIAK
227-312-879, 785-085-042
k.wroniak@bioplanet.pl
ocena jakościowa surowców, analiza próbek, kontrola jakości
JUSTYNA BUSIŁO
222-070-301, 609-023-461
j.busilo@bioplanet.pl
dyrektor departamentu jakości / pełnomocnik zarządu ds. jakości
SYLWIA KACZMAREK
227-312-856, 785-010-042
s.kaczmarek@bioplanet.pl