Sławomir Chłoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz prezesem spółki informatycznej CSBI S.A. Dodatkowo w latach 1996-1999 był doradcą ds. oprogramowania dla Zarządu Grupy ComputerLand. Następnie w latach 1999-2006 był kolejno wiceprezesem, prezesem zarządzającym oraz starszym wiceprezesem w Computerland S.A. Od 2003 r. współwłaściciel reprezentujący w WESOLANDIA A.Chłoń, S.Chłoń Sp. J. Od marca 2006 r. jest prezesem zarządu ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Bio Planet S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej w Green Way S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w CUBE. ITG S.A.

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom mgr inż. mechanika. Od 1985 roku odbył liczne szkolenia w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Singapurze z zakresu: marketingu, handlu, przywództwa i zarządzania (w tym 3 kursy na Harvard Business School w Bostonie i jedno w Insead, oddział w Singapurze). Zna biegle język angielski, niemiecki oraz rosyjski w stopniu podstawowym. Mistrz Polski (w 2000 roku) i kilkukrotny Wicemistrz Polski (w latach 1999-2002) w Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.


Maciej Mulik – Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 związany z firmą Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) oddział w Polsce.

 • 06.2012 – obecnie Specjalista ds. Raportowania w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce.
 • 01.2012 – 05.2016 Starszy Specjalista ds. Kontroli Jakości w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce
 • 06.2008 - 12.2011 Starszy Specjalista ds. Zarządzania Dokumentacją w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce.
 • 2007 - 2008: praca w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Jacek Bogiel.


Michał Mulik – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku zakończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w grudniu 2012 r. po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu zawodowego został wpisanych wpisany na listę radców prawnych. Począwszy od 2006 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w zakresie zastępstwa procesowego, przygotowywania opinii prawnych, bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, osób fizycznych oraz organów postępowania upadłościowego (syndyków), ponadto zdobył praktykę w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa administracyjnego. 

Historia zatrudnienia:

 • maj 2014 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.,
 • grudzień 2012 - wpis na listę radców prawnych,
 • luty 2012 - obecnie: prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego,
 • 2009 - obecnie: świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego oraz prawa handlowego,
 • 2009 – 2012: aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
 • 2006 – 2008: praca w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Jacek Bogiel,
 • 2001 – 2006: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Paweł Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej


Jest magistrem ekonomii od 1996 roku w związku z ukończeniem studiów na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Ukończył liczne szkolenia, w tym szkolenie dla doradców inwestycyjnych (1998), szkolenie dla Dyrektorów Finansowych (2000), z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (2006), czy też finansów i rachunkowości (1999).

Historia zatrudnienia:

 • w latach 1995-1998 w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego S.A. jako Analityk Finansowy, Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Komitetu Inwestycyjnego,
 • w latach 1998-2001 w Grupie PZU S.A. kolejno jako prezes zarządu w Grupie Inwestycyjnej Centrum S.A. (1998-1999), prezes zarządu w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym PROGRESS S.A. (1999-2001), Dyrektor Inwestycyjny, członek zarządu w PZU NFI Management sp. z o.o. (1999-2001),
 • w latach 2002-2004 w Agro-Technika S.A. jako Dyrektor Zarządzający, członek zarządu,
 • w latach 2004-2006 w Stowarzyszeniu Polskie Rynki Hurtowe w radzie stowarzyszenia,
 • w latach 2005-2012 w Grupie Makarony Polskie jako Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu,
 • w latach 2009-2013 w Polskiej Izbie Makaronu jako prezes zarządu,
 • w latach 2012-2015 w Iglotex S.A. jako Dyrektor Zarządzający, prezes zarządu,
 • w latach 2015-2016 w Limito S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Limito S.A.
Ponadto był członkiem rad nadzorczych następujących podmiotów:
 • w latach 1995-1998 w Białostockich Fabrykach Mebli S.A. i Welur S.A.,
 • w latach 1997- 1998 w Wrozamet S.A.,
 • w latach 1998-2000 w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach S.A.,
 • w roku 1999 w PZU NFI Management sp. z o.o.,
 • w latach 1999-2000 w Sterprojekt S.A.,
 • w latach 1999-2000 w Zakładach Mechanicznych Wiromet S.A.,
 • w latach 1999-2001 w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A.,
 • w latach 2003-2005 w Plastekpol S.A.,
 • w 2007 roku w Stoczek sp. z o.o.,
 • w latach 2008-2009 MCSI Investments S.A. w 2011 w Elmo S.A.

Jacek Waśniewski – Członek Rady Nadzorczej


W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W roku 1997 ukończył podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej „Pieniądz i Bankowość” a w roku 2000 – program Warsaw Executive Master od Business Administration (certyfikat MBA) organizowany przez University of Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki i Szkołę Główną Handlową.

Historia zatrudnienia:

 • w latach 1992-1993 w Izbie Skarbowej w Warszawie jako Starszy Referent,
 • w latach 1993-1995 w Spółdzielni Pracy Nakładczej jako Syndyk Masy Upadłościowej,
 • w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. kolejno jako Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych (1995-1999) oraz Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych (1999-2000),
 • w latach 2000- 2002 w Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. jako prezes zarządu,
 • w latach 2001-2002 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w Foksal Narodowym Fundusz Inwestycyjnym S.A., „NIF Investments” sp. z o.o., Private Equity Poland sp. z o.o., TDI Inwestycje sp. z o.o., Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” S.A. i Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.,
 • w latach 2001-2003 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w BKW Finanse sp. z o.o., Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A., Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Belos” S.A., w roku 2002 w Siódmym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego jako prokurent,
 • w latach 2002-2003 jako członek rady nadzorczej w Odratrans S.A., Firma Chemiczna „Dwory” S.A., Hardex S.A., Zakładach Chemicznych „Organika-Azot” S.A.,
 • w latach 2002-2004 w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” S.A.
 • w latach 2004-2009 w Infinity Capital sp. z o.o. jako wspólnik.
 • ponadto w latach 1997-2000 zasiadał w radach nadzorczych innych spółek kapitałowych.


Skład Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.

Imię i nazwisko

Funkcja

Data objęcia funkcji w obecnej kadencji

Data upływu obecnej kadencji

Sławomir Chłoń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

24 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2023 r.

Maciej Mulik

Członek Rady Nadzorczej

24 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2023 r.

Michał Mulik

Członek Rady Nadzorczej

24 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2023 r.

Paweł Nowakowski

Członek Rady Nadzorczej

22 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2023 r.

Jacek Waśniewski

Członek Rady Nadzorczej

22 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2023 r.