Sławomir Chłoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz prezesem spółki informatycznej CSBI S.A. Dodatkowo w latach 1996-1999 był doradcą ds. oprogramowania dla Zarządu Grupy ComputerLand. Następnie w latach 1999-2006 był kolejno wiceprezesem, prezesem zarządzającym oraz starszym wiceprezesem w Computerland S.A. Od 2003 r. współwłaściciel reprezentujący w WESOLANDIA A.Chłoń, S.Chłoń Sp. J. Od marca 2006 r. jest prezesem zarządu ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Bio Planet S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej w Green Way S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w CUBE. ITG S.A.

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom mgr inż. mechanika. Od 1985 roku odbył liczne szkolenia w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Singapurze z zakresu: marketingu, handlu, przywództwa i zarządzania (w tym 3 kursy na Harvard Business School w Bostonie i jedno w Insead, oddział w Singapurze). Zna biegle język angielski, niemiecki oraz rosyjski w stopniu podstawowym. Mistrz Polski (w 2000 roku) i kilkukrotny Wicemistrz Polski (w latach 1999-2002) w Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.


Barbara Mariola Strużyna – Członek Rady Nadzorczej


Barbara Strużyna jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Począwszy od roku 1999 zasiadała w organach zarządczych spółek. W Bio Planet SA pełni funkcję Specjalisty ds. Marketingu, odpowiadając za rozwój portalu www.gotujwstylueko.pl.

Historia zatrudnienia:

 • maj 2014 - obecnie: Członek Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.,
 • 2013 - obecnie: Specjalista ds. Marketingu Bio Planet S.A.,
 • 2010 - 2014: Członek Rady Nadzorczej Bio Planet Sp. z o.o.,
 • 2006 - 2008: prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod nazwą Morgana,
 • 2000 - 2001: Członek Zarządu Vivid.pl S.A,
 • 1999 - 2000: Członek Zarządu Vivid.pl Sp. z o.o.,


Michał Mulik – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku zakończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a w grudniu 2012 r. po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu zawodowego został wpisanych wpisany na listę radców prawnych. Począwszy od 2006 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w zakresie zastępstwa procesowego, przygotowywania opinii prawnych, bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, osób fizycznych oraz organów postępowania upadłościowego (syndyków), ponadto zdobył praktykę w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa administracyjnego. 

Historia zatrudnienia:

 • maj 2014 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.,
 • grudzień 2012 - wpis na listę radców prawnych,
 • luty 2012 - obecnie: prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego,
 • 2009 - obecnie: świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego oraz prawa handlowego,
 • 2009 – 2012: aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
 • 2006 – 2008: praca w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Jacek Bogiel,
 • 2001 – 2006: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.


Maciej Mulik – Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 związany z firmą Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) oddział w Polsce.

 • 06.2012 – obecnie Specjalista ds. Raportowania w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce.
 • 01.2012 – 05.2016 Starszy Specjalista ds. Kontroli Jakości w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce
 • 06.2008 - 12.2011 Starszy Specjalista ds. Zarządzania Dokumentacją w Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce.
 • 2007 - 2008: praca w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Jacek Bogiel.


Stanisław Grabowiec – Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Począwszy od 2004 roku pracuje w branży handlowej (średniej wielkości sklepy) oraz produkcyjnej (branża spożywcza). Wykazuje się dużą znajomością procesów biznesowych, jak i doświadczeniem w zewnętrznym i wewnętrznym raportowaniu.

Historia zatrudnienia:

 • od stycznia 2008 r. – obecnie: na stanowisku dyrektora finansowego Organic Farma Zdrowia S.A.
 • 05.2006 – 01.2008 – kontroler finansowy w Makaronach Polskich S.A.
 • 11.2004 – 04.2006 – analityk finansowy w AGRO-TECHNIKA S.A.


Skład Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.

Imię i nazwisko

Funkcja

Data powołania

Czas trwania kadencji

Sławomir Chłoń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

9 maja 2017 r.

z chwilą zatwierdzenia spraw. fin. za 2019 r.

Barbara Strużyna

Członek Rady Nadzorczej

9 maja 2017 r.

z chwilą zatwierdzenia spraw. fin. za 2019 r.

Michał Mulik

Członek Rady Nadzorczej

9 maja 2017 r.

z chwilą zatwierdzenia spraw. fin. za 2019 r.

Stanisław Grabowiec

Członek Rady Nadzorczej

9 maja 2017 r.

z chwilą zatwierdzenia spraw. fin. za 2019 r.

Maciej Mulik

Członek Rady Nadzorczej

9 maja 2017 r.

z chwilą zatwierdzenia spraw. fin. za 2019 r.