Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 02.11.2021).

LP Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział % w kapitale zakładowym
1 Grzegorz Ryszard Mulik 569 200 569 200 20,33 %
2 Organic Farma Zdrowia S.A. 551 121 551 121 19,68 %
3 Barbara Mariola Strużyna 548 500 548 500 19,59 %
4 Sylwester Strużyna 213 000 213 000 7,61 %
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14 %
6 GK4 Food Sp. z o.o. 150 879 150 879 5,39 %
7 Free Float 567 300 567 300 20,26 %
  Razem 2 800 000 2 800 000 100 %