Bio Planet S.A.

Adres biura, magazynu oraz adres korespondencyjny:
Fabryczna 9B, 05-084 Leszno k. Warszawy

Siedziba (adres do faktur) oraz zakłady konfekcjonowania:
Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno k. Warszawy
NIP: PL 586-216-07-38
REGON: 220148650
KRS: 0000513365
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy (opłacony): 3.000.000 zł

Nr konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
wpłaty w walucie PLN: 74 1910 1048 2787 1106 6990 0001
wpłaty w walucie EUR: IBAN PL47 1910 1048 2787 1106 6990 0002
wpłaty w walucie USD: IBAN PL79 1910 1048 2787 1106 6990 0008
SWIFT: WBKPPLPP 

Telefony:
tel. (+48) 227-257-694
tel. (+48) 227-258-621
tel. (+48) 227-256-805

mail: info@bioplanet.pl

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy.