HISTORIA SPÓŁKI:
2024
Reaktywacja Targów B2B Bio Planet (po 5-letniej przerwie COVID-owej).
2023
Uruchomienie usług dropshippingowych na dedykowanej platformie B2B.
Uruchomienie projektu: Sklepy Patronackie Bio Planet.
2022
Rozpoczęcie budowy nowoczesnych zakładów konfekcjonowania w
Lesznie k. Warszawy.

Zakup marki NaturaVena.
2021
Rozbudowa centrum logistycznego w Lesznie k. Warszawy.
Emisja akcji serii D.
Przejście notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na GPW.
2018
Wdrożenie dedykowanego systemu magazynowego WMS
optymalizującego procesy magazynowe.
2017
Wstąpienie do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.
Pierwsza edycja Targów B2B Bio Planet.
Rozpoczęcie wydawania magazynu Gotujwstylueko.pl
Uruchomienie projektu: Sklepy Partnerskie Bio Planet.
2016
Uruchomienie dystrybucji mrożonek ekologicznych.
2015
Uruchomienie centrum logistycznego w Lesznie k. Warszawy.
Debiut akcji Spółki na NewConnect.
2014
Rozpoczęcie budowy centrum logistycznego w Lesznie k. Warszawy.
Wdrożenie systemu EDI (Elektronicznej Wymiany Danych).

Przekształcenie w Bio Planet S.A.

2013
Rozpoczęcie eksportu produktów.
Rozszerzenie oferty o świeże owoce i warzywa ekologiczne.
Rozszerzenie funkcjonalności Platformy B2B o dedykowane sklepom
www pliki integracyjne.

Uruchomienie portalu Gotujwstylueko.pl
2012
Rozszerzenie oferty o wędliny i mięso ekologiczne.
2011
Uruchomienie internetowej platformy B2B.
2010
Przejście audytu technologicznego - dostosowanie zakładu
konfekcjonowania do rygorystycznych brytyjskich standardów
jakości BRC.
2008
Rozszerzenie oferty o produkty świeże (m.in. nabiał ekologiczny).
2007
Uzyskanie certyfikatu Agro Bio Test.
Uruchomienie zakładu konfekcjonowania w Wilkowej Wsi.
Rozpoczęcie sprzedaży produktów pod marką Bio Planet.
2006
Uruchomienie dystrybucji żywności ekologicznej (produkty brandowe).
2005
Powstanie Spółki (w formie spółki z o.o.)