Produkty w ofercie Bio Planet certyfikowane są przez polską jednostkę certyfikującą AgroBioTest i posiadają certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07.616. Certyfikat Bio Planet (pdf).

 Certyfikat Bio Planet (pdf)  

Bio Planet S.A. pracuje zgodnie z systemem bezpieczeństwa żywności HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

10 listopada 2010 roku Bio Planet Sp. z o.o. otrzymała certyfikat ReEko przyznawany przez Organizację Odzysku S.A., potwierdzający stosowanie polityki odzysku odpadów produktowych i opakowaniowych.

 Certyfikat Reeko (jpg)

W 2011 roku Bio Planet wdrożyło brytyjski standard BRC i uzyskało stosowny certyfikat, który odnawiany jest każdego roku na podstawie audytów przeprowadzanych przez upoważnione niezależne jednostki.

 Certyfikat BRC (pdf)