atesty, specyfikacje, badania, system jakości
Emilia Zielińska
(+48) 227-312-310, (+48) 785-085-015
atesty, specyfikacje, badania, system jakości
JUSTYNA BUSIŁO
(+48) 222-070-330, (+48) 735-689-155
znakowanie, certyfikaty
MARTA KOWALSKA
(+48) 222-070-319, (+48) 785-085-009
znakowanie, certyfikaty
PATRYCJA MATECKA
(+48) 227-312-856, (+48) 785-085-042
pełnomocnik zarządu ds. jakości, dyrektor departamentu jakości
KAMILA KOŹNIEWSKA
(+48) 227-312-856, (+48) 785-010-042