ANIMATOR RYNKU

Funkcję Animatora Rynku pełni
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
tel. +48 22 50 43 104, 801 104 104
email: makler@bossa.pl
www: www.bossa.pl