Wyniki finansowe (kwartalne, roczne) Bio Planet SA są ogłaszane raportami okresowymi.