Wyniki finansowe (kwartalne, roczne) Bio Planet SA są ogłaszane raportami okresowymi.

BIEGŁY REWIDENT

Funkcję Biegłego Rewidenta Bio Planet S.A. na okres 2023-2024 pełni KPW Audyt Sp. z o.o.

Spółka KPW Audyt Sp. z o. o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4116.


KPW Audyt Sp. z o.o.

Ul. Tymienieckiego 25C/410

90-350 Łódź

Tel. (+48 42) 611 10 57

e-mail: biuro@kpw.pl

adres strony internetowej: www.kpw.pl