Raportem okresowym nr 1/2018 Zarząd Bio Planet S.A. opublikował kalendarium raportów okresowych (wyników finansowych) w 2018 r.:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2018 roku: 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 12 kwietnia 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.