Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 12 lutego 2021 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2021 roku: 14 maja 2021 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2021 roku: 12 listopada 2021 r.
Raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 12 kwietnia 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.