Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2019 roku: 14 lutego 2020 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2020 roku: 13 listopada 2020 r.
Raport roczny jednostkowy za 2019 rok: 6 kwietnia 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.