Raportem okresowym nr 1/2017 Zarząd Bio Planet S.A. opublikował kalendarium raportów okresowych (wyników finansowych) w 2017 r.:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2016 roku: 10 lutego 2017 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2017 roku: 28 kwietnia 2017 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2017 roku: 3 sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2017 roku: 3 listopada 2017 r.
Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 31 marca 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.