Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu

Sylwester Strużyna jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studium Podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej o tematyce “Zarządzanie Wartością Firmy”. Posiada doświadczenie w branży finansowej i wiedzę o rynku kapitałowym – w 1994 roku wpisany na listę maklerów papierów wartościowych – nr licencji 1219. Na przestrzeni lat 1995-2002 był zatrudniony w instytucjach finansowych takich jak biuro maklerskie czy fundusze inwestycyjne.

Historia zatrudnienia:

  • 2014 – obecnie: Bio Planet S.A., Prezes Zarządu,
  • 2006 – 2014: Bio Planet Sp. z o.o., Prezes Zarządu,
  • 2002 – 2005: zasiadał w Zarządzie spółki Makarony Polskie S.A.

Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Mulik jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-2007 prowadził własną działalność gospodarczą (m.in. zakład szwalniczy, sklepy spożywcze, ośrodek turystyczno-wypoczynkowy).

Historia zatrudnienia:

  • 2014 – obecnie: Bio Planet S.A., Wiceprezes Zarządu,
  • 2007 – 2014: Bio Planet Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu,
  • 1986 – 2007: prowadzenie własnych działalności gospodarczych o zróżnicowanym profilu.