RAPORT BIEŻĄCY 1/2016
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2015 roku: 15 lutego 2016 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2016 roku: 13 maja 2016 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2016 roku: 12 sierpnia 2016 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2016 roku: 14 listopada 2016 r.
Raport roczny jednostkowy za 2015 rok: 24 marca 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu