RAPORT BIEŻĄCY 1/2018
Zarząd Bio Planet S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. kupił działkę przemysłową za kwotę 1,6 mln netto. Zakup dotyczy nieruchomości przy ul. Fabrycznej (Leszno) o powierzchni 4.371 m2, który bezpośrednio przylega do terenu, na którym znajduje się centrum logistyczno-dystrybucyjne Emitenta.
Zakup działki jest niezbędny w celu powiększenia terenu głównego magazynu. Wynika to z ciągłego rozwoju działalności Spółki i zapotrzebowania zarówno na powierzchnię magazynową, jak i poszerzenia możliwości obsługi rosnącego wolumenu transportu.
Na zakupionej działce planowane jest wybudowanie skrzydła budynku, które będzie pełniło funkcje załadunku, magazynu i częściowo biura. Z uwagi na konieczność przygotowania (kultywacji) terenu, złożoność samego projektu oraz poważne wydatki finansowe, wykonanie inwestycji będzie rozłożone w czasie w latach następnych.
Kwota transakcji 1,6 mln zł będzie wypłacana dotychczasowym właścicielom nieruchomości w transzach w ciągu 2018 r.
Z uwagi na wielkość zakupu oraz jego znaczenie dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2018