RAPORT BIEŻĄCY 1/2018
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2018 roku: 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 12 kwietnia 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 1/2018