RAPORT BIEŻĄCY 1/2020
Pod koniec 2019 r. pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego wpływ na świat nabrał dynamiki.

Zarząd Bio Planet zauważa, że sytuacja związane z wirusem w Europie wciąż się zmienia.

Do dni dzisiejszego Zarząd zauważył istotny wpływ tej sytuacji na zwiększenie sprzedaży firmy w drugiej połowie pierwszego kwartału 2020 r. W styczniu, lutym i marcu Spółka z miesiąca odnotowuje rekordowe poziomy sprzedaży.

Z drugiej strony w przyszłości Spółka może odczuwać negatywne efekty związane z:
• trudnościami w zaopatrzeniu oraz w występującym wzroście kosztów usług spedycyjnych,
• nieobecnością części pracowników w firmie związana z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi,
• istostnym wzrostem kursów walut w stosunku do złotówki, który spowoduje wzrost cen sprzedawanych produktów i może przełożyć się na zmniejszenie popytu na te produkty.

Zarząd będzie monitorować potencjalny wpływ epidemii na Spółkę i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Bio Planet.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 1/2020