RAPORT BIEŻĄCY 1/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż:
a. Sprzedaż za miesiąc grudzień 2020 r. osiągnęła 16,7 mln złotych, co stanowi 27% wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2019 r., która wyniosła 13,1 mln zł.
b. Sprzedaż za IV kwartał 2020 r. wyniosła 54,7 mln zł, co stanowi 32% wzrostu w stosunku do sprzedaży w IV kwartale 2019 r., która wynosiła 41,4 mln zł.
c. Sprzedaż w całym 2020 r. wyniosła 204,6 mln zł, co stanowi 34% wzrost w stosunku do sprzedaży w całym 2019 r., która wynosiła 153,1 mln zł.
2. Trudny do precyzyjnego oszacowania częściowy wzrost sprzedaży w 2020 roku wynikał z zamknięcia przez wiele miesięcy stołówek szkolnych, gastronomii, branży weselnej i eventowej. Spółka zaopatruje przede wszystkim sklepy detaliczne, w którym w związku z licznymi ograniczeniami covid-owymi zaopatrywała się w 2020 roku ludność Polski. Nie wiemy w jakim tempie żywienie zbiorowe będzie „odmrażane” w 2021 roku oraz jak to „odmrażanie” wpłynie na wyniki sprzedażowe Spółki.
3. W grudniu Spółka wprowadziła około 90 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. hiszpańskie przekąski marki Daveiga.
4. Bio Planet S.A. posiada certyfikat BRC od 2011 r. Kolejny audyt recertyfikacyjny powinien odbyć się w grudniu 2020 r. W związku z postępującą pandemią COVID-19 oraz polityką Firmy, której zapisy zalecają ograniczenie kontaktów zewnętrznych termin audytu został przełożony na I kwartał 2021 r.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 12 lutego 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za styczeń 2021 r.
2. Do 12 lutego 2021 r. opublikowany zostanie jednostkowy raport kwartalny IV kwartał 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 24/2020 Raport miesięczny za listopad 2020 r. – opublikowany dnia 13 grudnia 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport bieżący 1/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=176157&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+grudzie%C5%84+2020+r.