RAPORT BIEŻĄCY 1/2021
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenia akcji Spółki na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Zarząd Emitenta planuje debiut w drugiej połowie 2021 roku. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję co do przeprowadzenia oferty publicznej. Zarząd zamierza zaoferować do objęcia w ramach nowej emisji 200.000 akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji nowych akcji pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności.

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenie nowej emisji akcji w trybie oferty publicznej wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy Spółki.

O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenia akcji Spółki na rynek regulowany, w szczególności o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących zgodnie z przepisami prawa.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneOsoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes ZarząduRaport 1/2021