RAPORT BIEŻĄCY 1/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc grudzień 2021 r. osiągnęła 18,1 mln złotych, co stanowi 6,5 % wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2020 r., która wyniosła 17,0 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 38 % w stosunku do sprzedaży w grudniu 2019 r., która wynosiła 13,1 mln zł.

W związku z przejściem notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW informacje miesięczne Spółki zostaną ograniczone do publikacji informacji na temat przychodów ze sprzedaży (bez uszczegółowionych informacji dotyczących działalności Spółki, które będą publikowane w raportach okresowych).

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=388671&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+grudzie%C5%84+2021+rok.