RAPORT BIEŻĄCY 1/2024

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,
w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki.
Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych.
Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.
Sprzedaż za miesiąc grudzień 2023 r. osiągnęła 21,7 mln złotych i jest wyższa o 18 % od sprzedaży w grudniu 2022 r.,
która wynosiła 18,4 mln zł.
Sprzedaż w IV kwartale 2023 r. wynosi 68,7 mln zł i jest wyższa o 29 % od sprzedaży w IV kwartale 2022 r.,
która wynosiła 53,4 mln zł.
Sprzedaż w 2023 r. osiągnęła 256,0 mln złotych i jest wyższa o 27 % od sprzedaży w 2022 r.,
która wynosiła 202,3 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT BIEŻĄCY 1/2023

ESPI raport nr 1 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za grudzień 2023 r.pdf