RAPORT BIEŻĄCY 10/2019
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2019 r. osiągnęła 13,5 mln złotych, co stanowi 35% wzrostu w stosunku do sprzedaży w kwietniu 2018 r., która wyniosła 10,0 mln zł. Wysoka sprzedaż kwietnia wynikała z korzystnego układu kalendarzowego Świąt Wielkanocnych oraz z realizacji zamówień zebranych na targach wewnętrznych Bio Planet, które odbyły się pod koniec marca 2019 r.
2. W kwietniu Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. ocet cydrowy i powidła śliwkowe firmy Bio Food. Z nowych firm wprowadziliśmy do oferty produkty pod marką Mengazzoli (włoski producent octów ekologicznych). Pod marką własną Biominki wprowadziliśmy serię płatów śniadaniowych: płatki kukurydziano-czekoladowe, kulki miodowe, kulki czekoladowe oraz muszelki czekoladowe.
3. Pod marką własną Bio Planet wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oczekujących produktów z deklaracją bezglutenowości, wytypowaliśmy 9 rodzajów bio surowców (kasza jaglana, kasza gryczana niepalona, ryż biały długi, ryż brązowy długi, wiórki kokosowe, słonecznik łuskany, morele suszone, daktyle suszone, śliwki suszone kalifornijskie). Kolejno kupowane partie tych surowców poddajemy analizie w zewnętrznym laboratorium akredytowanym potwierdzającą, że zawartość glutenu nie przekracza 20 mg / kg. Na etykietach tych produktów dodaliśmy symbol przekreślonego kłosa oraz informację słowną na kontretykietach „Produkt bezglutenowy”.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 czerwca 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za maj 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 6/2019 Raport roczny za 2018 r. - opublikowany dnia 5 kwietnia 2019 r.
2. 7/2019 Raport miesięczny za marzec 2019 r. – opublikowany dnia 12 kwietnia 2019 r.
3. 8/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2019 r. Zwyczajnego walnego Zgromadzenia – opublikowany w dniu 12 kwietnia 2019 r.

2. Raporty ESPI:
1. 1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - opublikowany dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport nr 10/2019