RAPORT BIEŻĄCY 10/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2021 r. osiągnęła 23,7 mln złotych, co stanowi -4,4% spadku w stosunku do sprzedaży za miesiąc marzec 2020 r., która wyniosła rekordowe 24,8 mln zł. W całym pierwszym kwartale 2021 r. przychody osiągnęły 58,8 mln zł, co stanowi 5,8% wzrostu w stosunku do przychodów za I kwartał 2020 r., które wyniosły 55,6 mln zł.
2. W marcu Spółka wprowadziła około 50 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. azjatyckie makarony pod marką Perfect Earth oraz 6 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi produkty nabiałowe.
3. W marcu Spółka uruchomiła dodatkową dostawę do Płocka, co zapewni klientom w tym regionie częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.
4. W marcu Spółka przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 8. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemów HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.
5. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Spółka dla bezpieczeństwa pracowników jak i klientów przeprowadziła Targi Bio Planet w formie online, które odbyły się 13 marca 2021 roku. W targach wzięło udział około 200 dostawców Bio Planet. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż w wydarzeniu wzięło udział około 800 klientów Bio Planet. Kolejna edycja Targów Bio Planet b2b odbędzie się już stacjonarnie 12 marca 2022 roku w hali Expo XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 maja 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2021 r.
2. 14 maja 2021 r. – raport jednostkowy za I kwartał 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 6/2021 Raport miesięczny za luty 2021 r. - opublikowany dnia 12 marca 2021 r.
2. 7/2021 Skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – opublikowany dnia 29 marca 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport bieżący 10/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179641&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+marzec+2021+r.