RAPORT BIEŻĄCY 10/2021
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2021 roku otrzymał od Pani Barbary Strużyny, tj. osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Bio Planet S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 10

Zawiadomienie Bio Planet S.A. - art. 69 ust. 1 i art. 87.pdf