RAPORT BIEŻĄCY 10/2023
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc maj 2023 r. osiągnęła 21,5 mln złotych i jest wyższa o 34 % w stosunku do sprzedaży w maju 2022 r., która wynosiła 16,0 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 5 miesiącach 2023 r. osiągnęła 111,5 mln złotych i jest wyższa o 25 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 5 miesiącach 2022 r., która wynosiła 89,0 mln zł.

Wzrost sprzedaży w 2023 r. wynika przede wszystkim z dużej ilości nowych dostawców i towarów udanie wprowadzonych do oferty Spółki w okresie ostatnich kilku miesięcy oraz rozwojem kanału handlu nowoczesnego.
Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=421416&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+maj+2023+rok

ESPI_raport_nr_10_2023_Informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_za_maj_2023_r.docx