RAPORT BIEŻĄCY 11/2018
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 maja 2018 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 11/2018
Uchwały ZWZ Bio Planet S.A. 25.05.2018