RAPORT BIEŻĄCY 11/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2021 r. osiągnęła 18,3 mln złotych, co stanowi -3,2 % spadku w stosunku do sprzedaży za miesiąc kwiecień 2020 r., która wyniosła 18,9 mln zł. Spadek przychodów w marcu oraz w kwietniu 2021 r. był związany z bardzo wysoką bazową sprzedażą w analogicznych miesiącach 2020 roku. W kolejnych miesiącach baza z 2020 roku nie będzie już tak wysoka i spodziewamy się powrotu do zwiększania sprzedaży w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego.
2. W kwietniu Spółka wprowadzono około 130 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. hiszpańskie wędliny marki Jamondor, sześć nowości pod markami własnymi Bio Planet, dwie nowości pod marką Biominki oraz dwie nowości z kategorii świeże warzywa i owoce.
3. W kwietniu Spółka rozpoczęła dystrybucję żywności ekologicznej do trzydziestu trzech nowych Klientów na terenie Polski. Dwunastu nowych Klientów z tej grupy prowadzi sklepy specjalistyczne z żywnością ekologiczną.
4. W kwietniu Spółka podjęła współpracę z dystrybutorem żywności bio działającym na rynku niemieckim. Współpraca dotyczy dystrybucji wybranych produktów pod marką Bio Planet na rynku niemieckim.
5. W kwietniu Spółka zmodyfikowała system plików integracyjnych udostępnianych online Klientom firmy (z których przede wszystkim korzystają sklepy internetowe współpracujące ze Spółką). Dodano nowy rodzaj plików .csv oraz rozszerzono dane udostępniane w istniejących plikach. Zmiany umożliwią sklepom korzystającym z integracji łatwiejszy dostęp do danych o produktów promowanych przez Bio Planet.


II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 czerwca 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za maj 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 8/2021 Raport roczny jednostkowy za 2020 r. - opublikowany dnia 12 kwiecień 2021 r.
2. 9/2021 Raport roczny za 2020 r. - korekta raportu – opublikowany dnia 13 kwietnia 2021 r.
3. 10/2021 Raport miesięczny za marzec 2021 r. – opublikowany dnia 14 kwietnia 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport bieżący 11/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=182498&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+maj+2021+r.