RAPORT BIEŻĄCY 11/2021
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 21  września 2021 roku otrzymał od Pana Sylwestra Strużyny – Prezesa Zarządu Bio Planet S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia w załączeniu.    

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.  


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 11

Sylwester Strużyna powiadomienie.pdf