RAPORT BIEŻĄCY 11/2023
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 31 maja 2023 r. aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest zmniejszenie kwoty kredytu inwestycyjnego z dnia 14 października 2021 r. udzielonego Spółce Bio Planet S.A. przez Bank Santander Bank Polska S.A. w kwocie 21 mln PLN (kredyt na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania („Kredyt”). W wyniku aneksu z dnia 31 maja 2023 r. cała wartość kredytu została zmniejszona do kwoty 10 mln 066 tys. zł.

Przy wykorzystaniu kredytu zrealizowany został pierwszy etap budowy. Kredyt inwestycyjny będzie spłacany w równych 84 miesięcznych ratach (tj. przez 7 lat) od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2030 r.

Pozostałe główne warunki finansowe kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach i nie uległy one istotnym zmianom.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=421418&title=Zawarcie+aneksu+do+umowy+kredytu+inwestycyjnego

ESPI_raport_nr_11_2023_Zawarcie_aneksu_do_umowy_kredytu_inwestycyjnego.docx