RAPORT BIEŻĄCY 12/2015
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A.