RAPORT BIEŻĄCY 12/2016
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 0,25 mln zł od firmy Marcpol SA. Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanej zostanie zaliczony do pozostałych kosztów operacyjnych w 2016 r.


PODSTAWA PRAWNA:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu