RAPORT BIEŻĄCY 12/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 
  1. Sprzedaż za miesiąc maj 2018 r. osiągnęła 10,5 mln złotych, co stanowi 1% spadku w stosunku do sprzedaży w maja 2017 r., która wyniosła 10,6 mln zł.
  2. W maju Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczne i bezglutenowe ciastka czeskiej firmy Zemanka.
  3. W maju Spółka wystawiała się na Targach żywności ekologicznej BIO Contracting, podczas których miała okazję zaprezentować produkty ze swojej oferty.
  4. W maju Spółka była partnerem imprezy o charakterze sportowo-historycznym „Cross z historią w tle”. Wydarzenie odbywało się w gminie Leszno w Kampinoskim Parku Narodowym.
  5. W maju Spółka była partnerem 8 edycji Biegu Wegańskiego w Warszawie.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
  1. Do 13 lipca 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
1. Raporty EBI:
  1. 9/2018 Raport miesięczny za kwiecień 2018 r. - opublikowany dnia 14 maja 2018 r.
  2. 10/2018 Raport jednostkowy za I kwartał 2018 r. - opublikowany dnia 15 maja 2018 r.
  3. 11/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 25 maja 2018 r. - opublikowany dnia 25 maja 2018 r.

2. Raporty ESPI:
  1. 3/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 25 maja 2018 r. - opublikowany 30 maja 2018 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 12/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za maj 2018 r.