RAPORT BIEŻĄCY 12/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 1. Sprzedaż za miesiąc maj 2019 r. osiągnęła 13,0 mln złotych, co stanowi 24% wzrostu w stosunku do sprzedaży w maju 2018 r., która wyniosła 10,5 mln zł.
 2. W maju Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Zwergenwiese czy Little Miracle Drinks. Z nowych firm wprowadziliśmy do oferty m.in. produkty pod marką Fresa Organic (Lavica) – hummusy ekologiczne.
 3. W maju Spółka uzyskała nowy certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904 dla następujących rodzajów działalności: przetwórstwo, obrót, import. Certyfikat wydany jest na podstawie art. 29 ust. 1 Rozp. WE nr 834/2007. Jednostka wydająca Agro Bio Test Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin ważności certyfikatu do 31.05.2020 r.
 4. W maju Spółka otrzymała tytuł The Best & More w kategorii: zdrowa żywność oraz działalność na rzecz ekologii przyznany przez magazyn Why Story Polska wraz z Agencja Badawczą Biostat. Agencja badawcza przeprowadziła analizę wyborów konsumenckich, którego celem było wyłonienie najlepszych instytucji, produktów, firm oraz usług na rynku polskim i zagranicznym. Natomiast Redakcja Magazynu WHY Story przyznaje tytuł za osiągnięcia Firmy/Instytucji w dziedzinie rozwoju kompetencji pracowniczych, ekologii, bezpieczeństwa pracy, działalności społecznej – oraz innowacji.
 5. W maju Spółka była partnerem kolejnej edycji imprezy o charakterze sportowo-historycznym: „Cross z historią w tle” Wydarzenie odbywało się w gminie Leszno w Kampinoskim Parku Narodowym.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 12 lipca 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 9/2019 Treść podjętych uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. - opublikowany dnia 9 maja 2019 r.
  2. 10/2019 Raport miesięczny za kwiecień 2019 r. – opublikowany dnia 14 maja 2019 r.
  3. 11/2019 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – opublikowany w dniu 15 maja 2019 r.
 2. Raporty ESPI:
  1. 2/2018 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet SA w dniu 9 maja 2019 r. - opublikowany dnia 10 maja 2019 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport nr 12/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za maj 2019 r.