RAPORT BIEŻĄCY 12/2024

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc maj 2024 r. osiągnęła 20,6 mln złotych i jest niższa o 4 % od sprzedaży w maju 2023 r., która wynosiła 21,5 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 5 miesiącach 2024 r. osiągnęła 119,6 mln złotych i jest wyższa o 7 % w stosunku do sprzedaży po 5 pierwszych miesiącach 2023 r., która wyniosła 111,5 mln zł.


Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za maj 2024 r.

ESPI raport nr 12 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za maj 2024 r.pdf