RAPORT BIEŻĄCY 13/2015
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 12/2015 dotyczącego treści uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 12 czerwca 2015 r. W załączniku do tego raportu, przekazanego w dniu 12 czerwca br., w wyniku omyłki pisarskiej pod uchwałami Nr 7 i Nr 10 wpisano nieprawidłową liczbę głosów oddanych. W zawiązku z powyższym notariusz dokonał korekty całego Aktu Notarialnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. które odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. Skorygowany Akt Notarialny stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. poprawione EBI