RAPORT BIEŻĄCY 13/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 1. Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2019 r. osiągnęła 10,7 mln złotych, co stanowi 15% wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2018 r., która wyniosła 9,1 mln zł.
 2. W czerwcu Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Owocowe Smaki, Beutelsbacher czy Yogi Tea. Z nowych firm wprowadziliśmy do oferty m.in. produkty pod marką Megnazolli - włoskie octy smakowe, Bongiorno (MONARI FEDERZONI) - napoje na bazie octu jabłkowego. Pod marką własną Bio Planet wprowadziliśmy syrop daktylowy bio 874 ml (1215 gr)
 3. W czerwca 2019 r. odbyła się III edycja corocznego Turnieju Bio Tytanów, podczas którego w piłkarskiej rywalizacji zmierzyło się ze sobą 9 drużyn w której Spółka brała udział i zdobyła I miejsce.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 14 sierpnia 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2019 r.
 2. 14 sierpnia 2019 opublikowany zostanie raport za II kwartał 2019 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 12/2019 Raport miesięczny za maj 2019 r. – opublikowany dnia 14 czerwca 2019 r.
 2. Raporty ESPI:
  Brak komunikatów
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 13/2019
Bio Planet Sa raport miesięczny za maj 2019 r.