RAPORT BIEŻĄCY 13/2020
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 2 czerwca 2020 r. podpisała umowę na rozbudowę centrum logistyczno-magazynowego przy ul. Fabrycznej 9b, Leszno. Inwestor podpisał umowę na Generalne Wykonawstwo robót budowlanych z firmą: MIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heroldów 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521143. Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 7,96 mln zł netto.

Rozbudowa centrum logistyczno-magazynowego zwiększy możliwości Spółki odnośnie maksymalnego poziomu realizowanych zamówień (w tym w zakresie produktów mrożonych oraz świeżych) oraz umożliwi dalszą rozbudowę oferty Spółki dla sklepów. Prace budowlane wykonywane przez MIX Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową powinny zostać zakończone do 28 lutego 2021 roku; natomiast pełne uruchomienie rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego powinno nastąpić nie później niż do końca drugiego kwartału 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


RAPORT BIEŻĄCY 13/2020
Rozbudowa centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie).