RAPORT BIEŻĄCY 13/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 roku powziął informację z dnia 4 kwietnia 2022 r. o uchwałach Zarządu GPW w sprawie:

• wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciele serii D spółki na dzień 6 kwietnia 2022 r
• wprowadzenia z dniem 7 kwietnia 2022 r. do obrotu na rynku równoległym 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Bio Planet S.A.

W załącznikach dwie uchwały Zarządu GPW.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


GPW_Uchwala_ostani_dzien_notowania_PDA_serii_D_351_04_04_2022.pdf
GPW_Uchwala_wprowadzenie_Akcji_serii_D_352_04_04_2022.pdf

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=393785&title=Wyznaczenie+ostatniego+dnia+notowania