RAPORT BIEŻĄCY 13/2024

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku.

ESPI Raport nr 13 2024 Treść uchwał ZWZ z dnia 18 czerwca 2024 r.pdf

Raport ESPI nr 13 2024 - załącznik - Treść uchwał ZWZ z dnia 18 czerwca 2024 r.pdf