RAPORT BIEŻĄCY 14/2016
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Uchwały ZWZ Bio Planet S.A. 09.06.2016