RAPORT BIEŻĄCY 14/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2018 r. osiągnęła 9,0 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lipcu 2017 r., która wyniosła 8,2 mln zł.
  2. W lipcu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. napoje ekologiczne wiodącej marki Natumi w poręcznych opakowaniach 200 ml oraz nowe produkty z serii superfoods pod marką Bio Planet.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  1. Do 14 września 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2018 r
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

  1. Raporty EBI:
    1. 13/2018 Raport miesięczny za czerwiec 2018 r. - opublikowany dnia 13 lipca 2018 r.
  2. Raporty ESPI:
    1. Brak raportów w okresie
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport nr 14/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za lipiec 2018 r.