RAPORT BIEŻĄCY 14/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu suplementu nr 1 do prospektu Spółki. Suplement został opublikowany w związku z ustaleniem Ceny Maksymalnej, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty.

Cena Maksymalna została ustalona na w wysokości 30 zł za jedną Akcję Oferowaną.

O zatwierdzeniu prospektu Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 28.10.2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190710&title=Ustalenie+Ceny+Maksymalnej