RAPORT BIEŻĄCY 14/2023
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości załącznik - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku.
W raporcie nr 13 – brakowało załącznika z treścią uchwał.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=422750&title=Za%C5%82%C4%85cznik+-+Tre%C5%9B%C4%87+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+przez+ZWZ+Bio+Planet+S.A.+w+dniu+21+czerwca+2023+roku+-+korekta+raportu.

ESPI_Raport_nr_14_2023_Tresc_uchwal_ZWZ_z_dnia_21_czerwca_2023_r__korekta.docx

ESPI_raport_nr_14_-_zalacznik_-_Tresc_uchwal_ZWZ_z_dnia_21_czerwca_2023_r.pdf