RAPORT BIEŻĄCY 14/2024

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=444098&title=Lista+Akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+g%C5%82os%C3%B3w+na+ZWZ+Bio+Planet+S.A.+w+dniu+18+czerwca+2024+roku.

ESPI Raport nr 14 2024 lista akcjonariuszy posiadających 5 %25 głosów.pdf

ESPI Raport nr 14 2024 - załącznik - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 %25 głosów na ZWZ w dniu 18 06 2024 r.pdf