RAPORT BIEŻĄCY 15/2015
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 22 lipca 2015 r. zakończyła proces uruchamiania nowego centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie).
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzono magazyn w zakresie magazynowania artykułów spożywczych opakowanych fabrycznie wymagających i niewymagających chłodzenia oraz alkoholi, z wyłączeniem produktów mrożonych. Magazyn będzie również wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności.
Bio Planet informuje również, że przeniosła zapasy produktów gotowych do nowej lokalizacji. Aktualnie centrum stanowi podstawowy ośrodek działalności logistycznej Spółki. Centrum zlokalizowane jest pod adresem ul. Fabryczna 9B; 05-084 Leszno. Adres ten stanie się także adresem korespondencyjnym Spółki. W przyszłości Zarząd planuje także zmianę siedziby Spółki na Leszno.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu