RAPORT BIEŻĄCY 15/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2019 r. osiągnęła 11,1 mln złotych, co stanowi 23% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lipcu 2018 r., która wyniosła 9,0 mln zł.
2. W lipcu Spółka wprowadziła około 50 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Dary Natury, Almacabio, Coco Dr. Martins. m.in. wprowadzono do oferty odświeżacze powietrza – Almacabio oraz syrop z mięty Darów Natury. Pod marką własną Bio Planet wprowadzono do oferty syrop z agawy ciemny bezglutenowy bio 350 g (250ml), syrop z agawy z chlorofilem bezglutenowy bio 350 g (250 ml) oraz płatki owsiane bezglutenowe bio. Pod marka Biominki wprowadzono do oferty chrupki kukurydziano-gryczane spirale bezglutenowe bio.
3. W dniu 10 lipca br. w zakładzie konfekcjonowania w Wilkowej Wsi 7 został przeprowadzony zewnętrzny audyt ze strony sieci Eurocash z którego Spółka uzyskała pozytywny wynik. Zgodnie ze skalą oceniania sieci Eurocash uzyskaliśmy zgodność na poziomie 97,9% - Nota A.
4. W magazynach oraz biurach firmy wprowadzono automaty filtrujące wodę. Dzięki nowym urządzeniom pracownicy firmy mają stały dostęp do wody pitnej bez konieczności kupowania wody w butelkach, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz zmniejsza ilość plastikowych odpadów.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 września 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 13/2019 Raport miesięczny za czerwiec 2019 r. – opublikowany dnia 12 lipca 2019 r.

2. Raporty ESPI:
1. 3/2019 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 1 lipca 2019r.
2. 4/2019 Zakup przez Emitenta nieruchomości – opublikowany w dniu 5 lipca 2019 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.
Raport nr 15/2019
Bio Planet Sa raport miesięczny za lipiec 2019 r.